Λίστα Τακτικών Χειρουργείων 23-07-2018 έως 27-07-2018