Λίστα Τακτικών Χειρουργείων 02-12-2019 έως 06-12-2019