Λίστα Τακτικών Χειρουργείων 09-12-2019 έως 13-12-2019