Λίστα Τακτικών Χειρουργείων 16-12-2019 έως 20-12-2019