Λίστα Τακτικών Χειρουργείων 27-07-2020 έως 31-07-2020