Λίστα Τακτικών Χειρουργείων 29-7-2019 έως 2-8-2019