Λίστα Τακτικών Χειρουργείων 30-09-2019 έως 04-10-2019