Λειτουργία του ΚΘ-ΓΝ-ΚΥ Λέρου

Λειτουργία του ΚΘ-ΓΝ-ΚΥ Λέρου 2020-05-04T09:09:27+03:00

Λειτουργία του ΚΘ-ΓΝ-ΚΥ Λέρου

Ιατρική Υπρεσία

 • Από το 2016 αυξήθηκαν σημαντικά οι χειρουργικές επεμβάσεις και ο βαθμός δυσκολίας των περιστατικών που αντιμετωπίζονται, ενώ ξεκίνησαν επίσης να εκτελούνται και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις
 • Αυξήθηκαν σημαντικά οι εργαστηριακές εξετάσεις, με προοπτική να αυξηθούν ακόμα περισσότερο, με την εισαγωγή νέων εξετάσεων, με την προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
 • Αυξήθηκαν οι επισκέψεις στο Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία καθώς και η προσέλευση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
 • Σαν αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών αλλά και της καλύτερης λειτουργίας του Νοσοκομείου, μειώθηκαν σημαντικά οι διακομιδές προς άλλα νοσοκομεία εκτός Λέρου, εξοικονομώντας έτσι δημόσιους πόρους.
 • Βελτιώθηκε καταλυτικά η λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, με τη μετεγκατάσταση του σε νέο σύγχρονο χώρο και τη στελέχωση του με επιπλέον αγροτικούς ιατρούς, και την τοποθέτηση υπεύθυνου ειδικού ιατρού σε καθημερινή βάση. Πρόσφατα ανατέθηκε σε ειδικό ιατρό ο συντονισμός και η οργάνωση της λειτουργίας του ΤΕΠ και της καθοδήγησης – αξιοποίησης των αγροτικών ιατρών.
 • Πρέπει να σημειωθεί πως όλοι οι ειδικοί ιατροί μας, με αυξημένο αίσθημα ευθύνης, είναι σε διαρκή επιφυλακή, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε εφημερία, και καλύπτουν τις ανάγκες του νοσοκομείου επί 24ώρου και καθημέρινής βάσης.
 • Ξεκίνησε η λειτουργία της Τηλεϊατρικής αρχικά με εκπαιδευτικό έργο, με σεμινάρια ιατρικού, νοσηλευτικού και άλλου ενδιαφέροντος και κατόπιν με λειτουργία ιατρείων.

Ψυχική Υγεία

 • Το 2016 επαναλειτούργησε μετά από διετή και πλέον διακοπή λειτουργίας του, το Τμήμα Οξέων Ψυχιατρικών Περιστατικών στα Λέπιδα, με κάλυψη από τους ψυχιάτρους μας, οι οποίο λειτουργούν με αντίξοες συνθήκες έλλειψης ιατρικού δυναμικού και κτιριακής υποδομής που χρήζει ανακαίνισης. Υπηρετούν μόνο τρεις ψυχίατροι για 225 χρόνιους ασθενείς και για δεκάδες προσελεύσεις οξέων περιστατικών.
 • Το 2017 διαμορφώθηκε μεταβατική δομή, στην 1η Βίλλα, για την μετά το Τμήμα Οξέων Περιστατικών περίοδο μέχρι την οριστική διευθέτηση του ασθενή.
 • Συστήθηκε Επιτροπή Ψυχικής Υγείας με ρόλο συμβουλευτικό και εισηγητικό προς τη Διοίκηση, για τα θέματα καλής λειτουργίας και της αντιμετώπισης του Θεραπευτηρίου.

Τα 3 τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν 3 νέα ιατρεία:

 • Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, με υπεύθυνο το Διευθυντή Πνευμονολόγο
 • Μέσω Τηλεϊατρικής:
  • Διαβητολογικό Ιατρείο σε συνεργασία με ειδικό διαβητολόγο από το Νοσοκομείο της Νίκαιας, το οποίο λειτουργεί με τη συμμετοχή 2 αγροτικών ιατρών, με την ευθύνη και επίβλεψη της Διευθύντριας της Παθολογικής Κλινικής και με θετικά αυξανόμενα αριθμό ασθενών που εξυπηρετούνται.
  • Ιατρείο Παιδοψυχιατρικής, σε συνεργασία με ειδική παιδοψυχίατρο του Νοσοκομείου της Βούλας και με πρωτοβουλία και ευθύνη της ψυχιάτρου μας, Επιμελήτριας Α’. Η Υπηρεσία αυτή είναι πολύ σημαντική για παιδιά που έχουν ανάγκη από αυτές τις υπηρεσίες και τους γονείς τους στο νησί μας, και παρέχεται με διακριτικότητα και αυστηρή τήρηση του ιατρικού απορρήτου, αποφεύγοντας έτσι τα ταξίδια και την ταλαιπωρία.

Νοσηλευτική Υπηρεσία

 • Έγινε προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας των νοσηλευτικών τμημάτων με τη συμβολή της Διευθύνουσας, των Τομεαρχών, αλλά και όλων των προϊσταμένων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.
 • Ανακαινίστηκε το ισόγειο του κτιρίου ΤΑΜΕΑ και μεταστεγάστηκαν εκεί οι 2 πτέρυγες του 1ου ορόφου.
 • Με τη μεταφορά του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο νέο χώρο οργανώθηκε και βελτιώθηκε ουσιαστικά η λειτουργία του, με την ουσιαστική συμβολή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, της προϊσταμένης και του προσωπικού του Τμήματος
 • Έμφαση δόθηκε και στην καλύτερη λειτουργία των ψυχιατρικών δομών με έλεγχο και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, της διατροφής και των υποδομών.

Διοικητική Υπηρεσία

 • Έγιναν ουσιαστικά βήματα στην καταγραφή και προγραμματισμό των ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρείων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
 • Βελτιώθηκε η διαδικασία προμηθειών, με καλύτερη οργάνωση και παρακολούθηση των διαγωνισμών. Ήρθαν εις πέρας πολυάριθμοι διαγωνισμοί προμηθειών, απαραίτητοι για την καθημερινή λειτουργία του Θεραπευτηρίου.
 • Μεγάλη προσπάθεια καταβλήθηκε για την έγκαιρη διεκπεραίωση διαδικασιών.
 • Δημιουργία του γραφείου προστασίας δικαιωμάτων των ληπτών / ληπτριών υπηρεσιών υγείας, το οποίο παρέχει καθημερινή βοήθεια στους προσερχόμενους πολίτες και πρόσφυγες που έχουν ανάγκη των υπηρεσιών του ΚΘΛ και διευκολύνει την πρόσβαση τους σε αυτές.

Δ.Ι.Ε.Κ Νοσηλευτικής

Στα πλαίσια του ΚΘ-ΓΝ-ΚΥ Λέρου, λειτουργεί Νοσηλευτική Σχολή με κατεύθυνση την Τραυματολογία. Οι απόφοιτοι της σε μεγάλο βαθμό στελεχώνουν τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Θεραπευτηρίου.

Κτιριακή Υποδομή

 • Ολοκληρώθηκε η συντήρηση του κτιρίου της Διοίκησης, σε περίοπτη θέση στο Λακκί, αλλάζοντας την εικόνα του
 • Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση και επισκευή τμημάτων του αποχετευτικού δικτύου του Νοσοκομείου, των χώρων υγιεινής των κλινικών του 1ου ορόφου του Νοσοκομείου, των χώρων υγιεινής της Καρδιολογικής και Παθολογικής Κλινικής, καθώς και του δικτύου ύδρευσης του Γενικού Νοσοκομείου.
 • Ολοκληρώθηκε η επισκευή του ισογείου που στεγάζει το ΤΑΜΕΑ και μεταφέρθηκαν οι ασθενείς στο ισόγειο με την καλύτερη πρόσβαση στον προαύλιο χώρο
 • Ολοκληρώθηκε τμήμα του αποχετευτικού δικτύου στα Λέπιδα
 • Ολοκληρώνεται σύντομα το νέο δίκτυο ύδρευσης στα Λέπιδα, ώστε να υπάρχει σε όλες τις δομές μας και τις εγκαταστάσεις πόσιμο νερό μετά την αφαλάτωση
 • Τοποθετήθηκαν μονάδες φωτισμού και παροχής ιατρικών αερίων (κονσόλες) σε όλα τα κρεβάτια στις κλινικές του Νοσοκομείου
 • Τοποθετήθηκε νέο αντιμικροβιακό δάπεδο σε όλες τις κλινικές του Νοσοκομείου καθώς και στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

 • Η κατασκευή του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) με αναβάθμιση και μετεγκατάσταση του, αποτελεί μεγάλο επίτευγμα που αναβαθμίζει ουσιαστικά την υποδοχή ασθενών που χρήζουν επείγουσας αντιμετώπισης.
 • Τριπλασιάστηκαν τα κρεβάτι του τμήματος με δημιουργία θαλάμου ημερήσιας νοσηλείας (2 κρεβάτια) και θαλάμου αναζωογόνησης (μικρό χειρουργείο) για βαριά περιστατικά.
 • Η κατασκευή και ο εξοπλισμός του τμήματος αποτελεί ευγενή και γενναιόδωρη δωρεά του ομογενή συμπατριώτη Σπύρου Γκιουζέππου προς το Νοσοκομείο και προς το λαό της Λέρου.