ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 11 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ