ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 124 2η ΕΠΑΝ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ