ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 14 ΥΠΗΡΕΣ. ΑΤΟΜ – ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ