ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 18 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ