ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 20 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ