ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ