ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 24 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ