ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 41 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΥΛΙΚΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ