ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο25 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ. ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ