ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2020-05-04T09:07:20+03:00

Στοιχεία Υπηρεσιών

Στοιχεία Υπηρεσιών του ΚΘ – ΚΥ – Γεν. Νοσοκομείου Λέρου 01/2018 – 12/2018

Στο Κρατικό Θεραπευτήριο – Γενικό Νοσοκομείο διενεργήθηκαν

0
Επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
0
Επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
0
Διακομιδές
0
Αριθμός εισαγωγών
0
Αριθμός Προσφύγων στα ΤΕΠ
0
Αριθμός Προσφύγων στα ΤΕΠ
0
Ασθενείς στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
0
Εργαστηριακές Εξετάσεις
0
Αριθμός συνεδριών στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού