Λίστα Τακτικών Χειρουργείων 12-10-2020 έως 16-10-2020