3Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ #85 – Προμήθεια ειδών καθαριότητας