ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #107 – Ανάδειξη εργολάβου για τη διενέργεια μελέτης Ενεργειακής αναβάθμισης του Νοσοκομείου μας