ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ #1 – Έλεγχος και συντήρηση διαθερμίας χειρουργείου