ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #130 – Ειδών Εστίασης Τροφοδοσίας Μιας Χρήσης