ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #147 – Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων (VRV ) στην χειρουργική καρδιολογική παιδιατρική παθολογική και μαιευτική κλινική

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #147 – Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων (VRV ) στην χειρουργική καρδιολογική παιδιατρική παθολογική και μαιευτική κλινική

2020-07-02T12:49:10+03:00