ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #147 – Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων (VRV ) στην χειρουργική καρδιολογική παιδιατρική παθολογική και μαιευτική κλινική