Λίστα Τακτικών Χειρουργείων 12-11-2018 έως 16-11-2018