Λίστα Τακτικών Χειρουργείων 28-1-2019 έως 01-2-2019