2η Ανακοίνωση Επανάληψης – Προμήθεια ειδών εξοπλισμού μαγειρείων