Ανακοίνωση 2ης επανάληψης για την προμήθεια σχάρας φρεατίου ομβρίων υδάτων