ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #8 – Προμήθεια μαγειρικών μηχανών ειδών εξοπλισμού μαγειρείων