ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #11 – Προμήθεια 2 αυθεντικών μελανιών εκτυπωτικών μηχανημάτων