ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #23 – 1η επανάληψη για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών