ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #41 – Προμήθεια συσκευών και ανταλλακτικών για τη λειτουργία του δικτύου