ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #44 – Προμήθεια υγραντήρων πολλαπλής χρήσης Ο2, με απευθείας ανάθεση