ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #35 – Ανάδειξη εργολάβου ταφής – εκταφής ασθενών και προμήθειας μαρμάρινων τάφων