ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ #35 – Ανάδειξη αναδόχου ταφής – εκταφής ασθενών και προμήθειας μαρμάρινων τάφων