ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ #36 – Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, καθαριότητας και απολύμανσης