ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #55 – Ανάδειξη εργολάβου ταφής ψυχασθενή του Κ.Θ.Λέρου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης