ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #62 – Ανάδειξη εργολάβου για την κοπή κλάδων δέντρων και την κοπή 5 πεύκων