ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #62 (ορθή επάνάληψη) – Ανάδειξη εργολάβου για την κοπή κλάδων δέντρων και την κοπή 5 πεύκων