ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #64 – Προμήθεια μίας βενζινοκίνητης αντλίας πίεσης