ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #61 – Προμήθεια κουφωμάτων PVC για το ακτινολογικό εργαστήριο