ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #59 – Προμήθεια θερινού και χειμερινού ιματισμού