ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #63 – Προμήθεια καρτών παρουσίας προσωπικού με απευθείας ανάθεση