ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #53 (ορθή επανάληψη) – Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού