ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #67 – Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπίνακα για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν.