ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ #67 – Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπίνακα της Μ.Τ.Ν.