ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ #74 – Προμήθεια υλικών επισκευής ακτινολογικού εργαστηρίου