2Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ #49 – Ανάδειξη εργολάβου για τον έλεγχο και την αναγόμωση πυροσβεστήρων