ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #87 – Ανάδειξη εργολάβου για τον ελαιοχρωματισμό του νοσοκομείου