ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #70 – Προμήθεια ανταλλακτικών οχήματος ΜITSUBISHI